Labioplasti

Labioplasti, iki farklı işlemi çağrıştırmaktadır. Birincisi vajinanın dışındaki büyük dudaklar olarak isimlendirdiğimiz yani labia majör dediğimiz dış dudaklar, bir diğeri ilse dış dudakların altında yer alan labia minör dediğimiz iç dudaklardır. İç ve dış dudakların yani labia majör ve labia minörlerin normalden farklı olması ya da estetik kavramı herkese göre farklı olabileceği için sarkmış iç ve dış dudakların onarılması, estetik bir görünüm sağlayarak eşit bir hale getirilmesidir. Bu işlem labioplasti olarak ismini alır.

Labium minörler, yağ ve kıl hücresi içermeyen, labium majörlerin altında yer alan dışarıdan görülmesi beklenmeyen kan damarlarının ve sinir uçlarının oldukça fazla olduğu yapılardır. İki adettir. Anomatik olarak dışarıdan sarkmış bir görüntü beklenmez. Dış bakışta kadın bacaklarını açmadığı sürece labium majörler yani dış dudaklar üzerini örttüğü için görünmesi beklenmez.

Labium majörler ise, dışarıdan bakıldığında görünen, yağ tabakası ve kıl bulunan labium minörleri kapatan dokulardır. Anatomik olarak zamanla harabiyete uğraması mümkün. Hasta sarkık görünmesinden ya da yaşlı görünmesinden şikayetçi olarak dokunun eksize ettirmek yani çıkartmak, içerisinin boşaltımı ya da tam tersine çok zayıf bir doku olduğu zaman içerisine dolgu uygulanmasını istemesi mümkün. Bunun kararını hasta kendisi verebileceği gibi şikayeti sonrasında da yapılacak ön muayene ile kadın doğum hekimi tarafından değerlendirilerek hasta onayı dahilinde işlem tercihine karar vermesi mümkün.

Labioplasti esnasında çoğunlukla daha doğrusu labioplasti kelimesi sonrasında genellikle iç dudak estetiğinden bahsetmek mümkün. Çeşitli sebeplere bağlı olarak normalden büyük olması veya sarkması en sık rastlanılan genital estetik gerektiren problemlerden biridir. Labioplasti ile aşırı büyümüş deforme olmuş sarkmış iç dudaklar. Kadın doğum uzmanı tarafından eksize edilerek yani çıkarılarak labiumlar yeniden şekillendirmek mümkün.

Artık labioplasti yani iç dudak estetiği günümüzde bir burun estetiği kadar kabul görmüş ve sık yapılan bir işlem haline gelmiştir. Hastalar da başta estetik kaygılar yaşar. Bir diğer yanda da cinsel özgüven kaybı nedeni ile hasta labioplasti işlemi için hekime başvurma ihtiyacında duymaları olası.

Labioplasti Nedir?

Labioplasti işlemi kadın doğum alanında olan basit olarak vajenin büyük dudakları olarak da bilinen labia majörün yani dış dudakların hemen altında yer alan minörlerin yani iç dudakların cerrahi küçük bir operasyonla onarılması işlemidir. İç dudaklar yağ ve kıl hücresi içermeyen, kan damarlarından ve sinir uçlarından zengin nemli yapılardandır. İki adettir karşılıklı olarak klitoris üzerinde birleşirler. Anatomik olarak dış dudaklar iç dudakların üstünü kapatır ve örter. İlk bakışta dış dudaklar görünürken iç dudaklar görünmezler. 

Normalden büyük olması veya sarkması en sık rastlanılan görünüş bozukluklarındandır. Labioplasti esnasında fazla görülen dokular ve sarkmış olan doku alımı gerçekleşir. Labiumlar, iç dudaklar yeniden şekillendirmek mümkün. 

Estetik jinekolojiye olan istekler ve talepler gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Burun estetiği kadar yaygın olmaya başlanıp hekimler tarafından da gün geçtikçe desteklenmeye devam edilmektedir. 

Labioplasti Neden Uygulanır?

Tıbbi olarak iç dudakların aşırı büyümesi tekrarlayan vajinal enfeksiyonlara, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına, ağrılı cinsel ilişkiye sebep olabilmektedir. Bu gibi durumlarda labioplasti işlemi tıbbi zorunluluktur. Ancak bazen de hastanın kendi estetik kaygısı. Cinsel özgüven kaybından kaynaklı olarak labioplasti işlemine kendi rızası ile başvurması olası.

Tıbbi gereklilik olarak baktığımız zaman. Normal büyüklükte olan iç dudakların zamanla sarkık olmasının nedeni; tekrarlayan vajinal doğumlar. Tekrarlayan vajinal doğumlardaki travmalar. Menopoza bağlı hormonal değişiklikler. Hızla kilo almak ve hızla kilo vermek nedeni ile sarkma oluşması mümkün. Bu aşamalardan sonra ise tamamen kapatamaz hale gelir.

Hiç doğum yapmamış bu kadınlar da ise bu sorun oluşması mümkün mü? Elbette hiç doğum yapmamış ancak doğuştan labia minörü normal boyutlarda olur. Ancak zamanla meydana gelmesi mümkün. Ya da yapısal olarak genç kızlarda da bu sorun meydana geliyor. Bazen birisinde asimetrik bir sorun olurken, bazen de her ikisinde de asimetrik bir görüntü meydana gelmesi olası.

Bazen de labium minörlerin yani iç dudakların sarkık olmasında estetik açıdan hoş görünmeyen, dar kıyafetlerde, taytlarda, dışarıdan belli olduğu için estetik görünümü sağlamak açısından önemlidir. Özellikle fiziksel görünümün öne çıktığı, spor dallarında, sahne sanatlarıyla ilgili meslek gruplarından kadınların iş yaşamını etkilemesi olası. Tüm kadınların ise dış görünüşünü etkilemese bile cinsel özgüveni konusunda eksiklik hissetmesine neden olması olası.

Dış dudakların ve iç dudakların aşırı derecede büyümesi tedaviye rağmen tekrarlayan vajinal enfeksiyonların yanı sıra üriner enfeksiyonlara, iritasyon ve ağrılı cinsel ilişkiye ve kadının hareketlerinde kısıtlamaya sebep olduğu durumlarda veya tayt bikini vs giyilmesi durumunda görüntü açısından rahatsızlık duyulan durumlarda isteğe bağlı labioplasti yapılmakla birlikte enfeksiyonlarda da tıbbi bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. 

Labioplasti Neden Olur?

Doğuş itibari ile normal büyüklükte olan iç dudaklar tekrarlayan normal doğumlar, normal doğumlar esnasında tekrarlayan travmalardan dolayı olması mümkün. Menapoza bağlı olarak var olan hormonların değişimleri, çok hızlı kilo vermek veya almak gibi sebeplerle iç dudaklar sarkması olası. Dış dudakların dışından sarkık bir görüntüde olur. Dış dudaklar artık iç dudakları kapatmaz hale gelir. 

Hiç normal doğumu olmayan ya da hiç doğum yapmayan hasta profillerinde iç dudakları normal boyuttayken yaşın ilerlemesi ile deri altındaki yağ dokusunda azalmaya bağlı olarak sarkmalar oluşması mümkün. 

Bazı kadınlarda ise küçük yaştan itibaren iç dudaklar normalden büyük olması mümkün. Ya da asimetrik görüntüde olmayarak sağ ve sol labium birbirinden orantısız görünüp kadını rahatsız etmesi de olası. 

Hangi sebep olur ise olsun iç dudaklardaki sarkmalar, kabul etmek mümkün. Dışarıdan belli olacak şekilde estetik görüntüde rahatsızlık oluşturarak kişinin özgüven eksikliğine sebep olur. Kadının kendini kötü hissetmesine neden olması olası. Tıbbi bir gereklilik zorunlu olarak söz konusu olmasa bile, kadını şahsen rahatsız etmesi de labioplasti ameliyatı için bir gerekçedir. 

Böylelikle rahatlıkla bikini giyer, tayt giyer, mayo ve dar kıyafetler giyer hale gelir. Cinsel hayatlarında da özgüvenlerini tekrar yükselterek mutlu bir cinsel hayata yeniden merhaba derler. 

Labioplasti Kimler İçin Uygun?

İç dudaklarındaki sarkma ve normalden fazla olan büyüklükler kişinin yaşamını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek seviyeye gelmişse veya tıbben bir gerekliliği var ise, tıbben gereklilik durumunu almış ise labioplasti her kadın için uygun. Hekimin muayenesinin arkasından uygun görmesi. Cerrahi girişime engel ya da anestezi almasına engel herhangi bir hastalığı bulunmayan her yaştaki kadın hastaya uygulamak mümkün. Doğum sonrası sarkmalar için de uygulanabildiği gibi hiç doğum yapmamış bekar hastalarda da özgüvenlerini tekrar kazanmak için muayenelerinin arkasından labioplasti ameliyatlarına aday olmaları mümkün. 

 • Kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek seviyeye gelmiş kadınlara,
 • Tıbbi gereklilik durumlarında,
 • Evli her kadına,
 • Bekar her kadına,
 • Doğum yapmış ya da yapmamış her kadına,
 • Kendi isteği ile başvuran her kadına,

Doğum yapmaya herhangi bir engeli olmayan bir operasyondur. Operasyon sonrası kadının normal doğum dahil herhangi bir doğumuna engeli olmayacaktır. 

Labioplasti Nerede ve Nasıl Yapılır?

Sadece ilgili uzman hekimler tarafından, kadın doğum hekimleri veya estetik cerrahlar tarafından hastane ortamında yapılması gereken, sterilitenin önem taşıdığı bir operasyondur. Lokal anestezi veya sedasyon anestezi ile de uygulamak mümkün. Ameliyat süresi 30-60 dakika kadar sürmekte. Ancak hastanın durumuna göre değişiklik gösterir. Tek labium operasyonu veya çift labium operasyonu da işlemin süresini değişir. Ameliyat esnasında anestezi uygulanacağı için hasta herhangi bir ağrı hissetmez.

Bekar ya da evli fark etmeyip, kızlık zarı ile herhangi bir bağlantısı olmayan bir işlemdir. Kendi isteği ile ya da tıbbi zorunluluk ile başvuran her hastaya rahatlıkla uygulanabilen minik bir cerrahi şeklidir. Labioplastiden korkmayın çünkü artık burun estetiği kadar sık tercih edilmektedir. 

Labioplasti İşlemi Nasıl Uygulanabilir?

Labioplasti işlemi lokal anestezi veya sedasyon anestezisi altında her hastaya kadın doğum hekimi tarafından uygulanır. Klinik merkezlerde veya hastanede yapılan labioplasti işlemi, hekimin uygun bulması ile başlar. Sonra ameliyat süresi ve gereklilikler hakkında hasta bilgi sahibi olur. Labioplasti işlemi ortalama 40 dk kadar sürer. Hastadan hastaya göre değişiklik göstermek ile birlikte maksimum 60 dk yı bulur. Küçük bir operasyondur. Hastane yatışı gerektirmez. Gece yatışı gerektirmez. İşlem sırasında anestezi uygulandığı için hasta tarafından ağrı ve acı söz konusu olmaz. Hasta sadece lokal anestezi de lokal anestezinin iğnelerini hissederken sedasyon da ise damar yolunun açıldığı iğneyi hisseder. Onun dışında herhangi bir ağrı veya acı duymaz.

Labioplasti Ameliyatı Öncesi

Ameliyat öncesi anestezi durumuna göre açlık ve tokluklarını ayarlaması gerekir hastalarımızın. Eğer lokal anestezi tercih ediyorlarsa korku ve kaygıdan şekerleri düşmemesi için tok gelmeli, eğer sedasyon yani tamamen uyumak istiyorlarsa aç karna gelmelidirler. En az 6 saat açlık gereklidir sedasyon anestezisi için.  Hastaların ilk muayenelerinde, detaylı anemnez alınır. Herhangi bir hastalıkları bulunup bulunmadığı konusunda ki bilgiler önemli.

Örneğin yüksek tansiyon, kan hastalıkları, kalp rahatsızlıkları, astım gibi göğüs hastalıkları, şeker hastalıkları, kronik rahatsızlıkları var ise bunları mutlaka hekimlerine iletmeliler ve bilgilendirilmelidirler. Zaten genellikle hekimler sorar ve anemnezlerini alırlar. Hastaların ancak yine de özellikle hastaların bu gibi durumlarda sadece labioplasti ameliyatı öncesi değil her cerrahi girişim ve rahatsızlık ile başvurduklarında tüm hastalık geçmişlerinden bahsetmeleri mümkün.

Herhangi bir enfeksiyon durumunda veya herhangi bir ilaca olan alerjik durumlarında mutlaka hekimlerinize bildirmelisiniz. Sürekli ilaç kullananlardan veya kardiyak problemi olan hastalardan ise ek kan testi istenmesi olası. Ameliyat öncesi alınması gereken ameliyat öncesi preoplar olarak isimlendirdiğimiz kan tetkikleri hastalardan istenmesi olası. 

Öncesinde dikkat edilmesi gereken çok fazla madde olmayan bir küçük operasyondur. 

Ortalama olarak bir labioplasti operasyonu 45 dakika kadar sürer. Ancak bu hastaların ihtiyaç durumlarına göre elbette değişiklik gösterir. Labioplasti ameliyatının yanında klitoris derisinin gerilmesi gibi işlemler ya da dolgu, vajen darlığı gibi farklı operasyonlarda eklemek mümkün. Bu durumda elbette ameliyat süresi uzaması mümkün. Bunların tamamının birlikte yapılması ise genital bölgede daha estetik bir görüntü oluşmasını sağlar.

Labioplasti ile Uygulanması Mümkün Diğer Estetikler

Operasyonlar da çok fazla acı ve ağrı söz konusu olmaz. Aynı ameliyat esnasında labioplastinin yanı sıra diğer genital estetik operasyonları da uygulamak mümkün. 

Labioplasti her hastaya ayrı olarak bir planlama yaparak gerçekleştirir. Hem hekimin önerisi hem de hastanın isteği ile doğru orantılı olarak bir planlama mümkün. 

Muayene olmak bu konuda çok önemlidir. Her ameliyat öncesinde hekim mutlaka hastayı görmeli ve dileklerini dinlemelidir. Doktorların uzman görüşleri, hastanın dokusu, vücut metabolizması oldukça çok çok önemlidir. 

Operasyon öncesinde doktorlarına operasyon sonrası istedikleri görüntüler hakkında isteklerini tarif edebilirler. Örneğin bazı kadınlar iç dudaklarının uzun olmasını ister iken kimi kadınlarda dış dudakların iç dudakları tamamen kapatarak iç dudakların görünmeyecek hale gelmesini isterler.

Oldukça iyi bir görüntü elde etmek mümkün. Labioplasti ve vajinoplasti, cinsel estetik ameliyatları özellikle son senelerde ön plana çıkmış olup, kadınların özgüvenlerini cinsel hayatlarındaki özgüvenlerini arttıran küçük ama mutluluk getiren operasyonlardır.

Labioplasti Ameliyatı Sonrası

İç dudakların operasyonu olarak nitelendirilen labioplasti ameliyatı sıklıkla tercih edilmektedir. Sonrasında nelere dikkat etmeliyiz? Neler yapmalıyız?

Labioplasti ameliyatı oldunuz ve eve gittiniz;

 • İşlem sonrasında komplikasyona genellikle rastlanılmaz. Ancak her cerrahi girişim sonrası rastlanabilecek bazı komplikasyonlar elbette mevcut. Örneğin; enfeksiyon, doku hasarı ve kanama gibi.. bu nedenle labioplasti mutlaka uzman hekim tarafından steril bir ortam sağlanarak yapılmalıdır. Sterillik konusunda titiz olması önemlidir. 
 • İşlem sonrası yoğun kanama ya da kanama beklenmez. Nadiren dikiş hatlarında sızıntılara rastlanılması mümkün. Lekelenme görmek olası. Ancak hafif lekeli kanamalar hastayı kokutması gerek görmez.
 • Ameliyattan sonra vulva bölgesinde yani vajende ödem görülebilir. Şişlik, kızarıklık, hassasiyet olması mümkün. Bundan sonrası soğuk kompres uygulanılmalıdır. Hekimin verdiği ilaçlar, kremler ve ödem giderici solüsyonlar mutlaka kullanılmalıdır. Çünkü bunlar ödemin giderilmesine yardımcı olur. 
 • İç dudaklar kanlanma açısından zengin bir bölge olduğu için ameliyat bölgesinin iyileşmesi de aslında hızlıca tamamlanmaktadır. 
 • Kendiliğinden eriyen, dikişlerin alınmasına gerek kalmayan estetik dikişlerle labioplasti ameliyatı yapılır. Toplam 6 hafta arasında dikişlerin tamamen iyileşmesi olası. Kendiliğinden düşerler.
 • İşlem sonrası hafif ağrınız olabilir, ağrı kesici pomatlarla ve ağrı kesici ilaçlarla oral olarak destelenebilir. 
 • Genellikle işlemden hemen sonra iki gün istirahatin arkasından işinize geri dönebilirsiniz. 
 • Herhangi bir komplikasyon oluşmadığı sürece bölgenin iyileşmesi ortalama 4-6 hafta arasında olmaktadır. 
 • Kremlerinizi düzenli olarak kullanmalısınız. 
 • Yoga, plates gibi bölge de gerilmeye neden olacak sporlardan bir süre kaçınmalıdır,
 • Tuvalet temizliği ilk zamanlarda özellikle çok önemlidir ve batikonla temizleme pansuman yapılabilir,
 • İyileşme tamamlanana kadar havuz, hamam, deniz, küvet banyosundan uzak kalınmalıdır
 • Hasta ilk gün duş alabilir. Ancak ayakta duş alması önemli bir detay. 
 • İyileşme sağlanana kadar bölgeye epilasyon, ağda gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır.
 • İlk 6 hafta dikişler tamamen eriyene kadar ve bölge iyileşene kadar 6 hafta cinsel ilişki yasağı mevcuttur. 
 • Lekelenmeler normaldir ancak pedlerce kanama durumunda mutlaka doktorunuza başvurunuz.
 • Dikiş bölgesinde kokulu akıntı, rengi değişik akıntı durumunda mutlaka hekiminize başvurunuz.

Labioplasti Sonrasında Sizleri Neler Bekliyor?

İşlem komplike bir işlem olmamakla birlikte genellikle herhangi bir komplikasyon izlemeyiz. Sterilizasyon önemlidir. Enfeksiyon, ödem, doku hasarı, kanama tüm cerrahi işlemlerin sonrasında görünen komplikasyonlardan. Ancak bunlar dışında ekstrem bir durum yaşanmıyor. Bu nedenle labioplasti uzman bir hekim ve ekip tarafından, steril şartlarda sağlık kuruluşunda uygulanmalıdır.

Ameliyat sonrasında yoğun kanama olasılığı yok. Ancak hastanın yine de dikiş hatlarından sızıntı kanamalar beklentilerden biridir. Bu nedenle ped kullanımı tercih sebebi. Ancak ped sürekli olarak değiştirmeye dikkat etmek gerekiyor.

Ameliyat sonrasındaki ilk günlerdeki bakım oldukça önemlidir. En az üç gün hastanın uzanır pozisyonda olması istenen önemli bir detay. Ödem yapmaya çok meyilli bir bölge olduğu için bölge tamamen şiş, kızarık, hassas olma ihtimalleri mevcut. Bu nedenle işlem sonrasında hekim veya hemşire tarafından hastaya konu hakkında bilgi veriyor.

Soğuk kompres yani buz aküsü desteği büyük önem sağlar. Ödemin giderilmesine ya da ödem yapmamasına yardımcı olur.

Labiumlar kanlanma açısından zengin oldukları için iyileşme süreleri diğer cerrahi müdahalelere göre daha hızlı tamamlanır.

Bölgedeki dikişler estetik dikişlerdir. Kendiliğinden erirler. Dikiş alınması gerekmez. Ancak birinci haftasında hasta kontrole çağırılarak iyileşmenin hızlanması sağlanır. Bazen de kaşıntıyı engellemek için de dikişleri almak daha faydalı olarak tercih görür.

İşlem sonrası ödem alıcı solüsyon kullanımı hekim önerisidir.

İyileşme sonrası hijyene dikkat edilmelidir.

Ağrı olma ihtimali mümkün. Ağrı için de reçete ettiğimiz bölgesel kremler ve oral ağrı kesici ilaçlardan destek alabilirsiniz.

Altı hafta ilişki yasağı mevcuttur.

Birinci hafta kontrolü, 4. Hafta kontrolü, 6. Hafta kontrolü uygun.

Pansumanlarınız hekiminizin önerdiği sıklıkta yapabilirsiniz.

Yoga, plates gibi bölgeyi zorlayacak hareketlerden uzak kalmalısınız.

At binme, bisiklet sürme gibi basınç gerektirecek aktivitelerden kaçınmalısınız.

Havuz, hamam, deniz planı olmamalıdır bölge iyileşene kadar.

Enfeksiyon riskini engellemek için bölge tamamen kuru tutulmalıdır.

Duş sonrası kurutulmalıdır.

Tuvalet temizliği önden arkaya doğru yapılmalıdır.

Bölgeye epilasyon, ağda gibi uygulamalar dikişler tamamen eriyene ve kaybolana kadar yapılmamalıdır.

Labioplasti  Sık Sorulan Sorular Nelerdir?

Labioplasti operasyonu sonrasında normal doğum yapabilir miyim?

Özellikle Bu soru bazında labioplasti operasyonu, normal doğum veya sezaryeni olumsuz etkilemez. Her kadın gibi normal veya sezaryen doğum yapabilirsiniz.

Labioplasti sonrasında dikiş izi kalır mı?

Deneyimli hekimler tarafından gerçekleştirilmesini tercih etmelisiniz. Deneyimli hekimlerin yaptığı işlem sonrasında herhangi bir dikiş izi kalmasını beklemeyiz herhangi bir şekilde de işlem gördüğünüzün anlaşılması mümkün değildir.

Tekrar iç dudaklarda sarkma meydana gelir mi?

Yeniden doku üremesi söz konusu değildir. Doku üremediği içinde sarkma meydana gelmesi mümkün değildir.

Evli olmayan kadınlarda işlem yapmak Mümkün mü?

Vajen girişinden bağımsız olmakla birlikte evli olmayan her kadında da işlem yapmak mümkün.